Recentment tant les administracions locals – Ajuntaments – com la DGT ha mostrat el seu interès per impulsar un seguit d’iniciatives que ajudin a regular la seguretat dels usuaris d’aquests vehicles, suggerint i aconsellant la subscripció d’una assegurança de R. Civil “obligatori” per patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal o urbana (VMP o VMU). Segons aquests organismes “Els” patinadors “o propietaris / usuaris de patinets elèctrics, tenen en realitat les mateixes obligacions que els conductors de vehicles de motor, situació que no justifica que, assumint pràcticament els mateixos riscos per a la seguretat viària, no disposin d’un assegurança obligatòria “.

Per aquest motiu, des d’assegurances Feliu posem a disposició dels nostres actuals i futurs clients una assegurança que garanteix la seva responsabilitat civil pels danys causats a tercers.

Share This