Al voltant de 10,3 milions de ciutadans compten amb cobertura sanitària privada

 

L’impacte del COVID-19 i la seva declaració com a pandèmia ha sembrat la inquietud sobre molts usuaris d’assegurances de salut, de vida i també d’assistència sanitària en viatge. Dies enrere alguns mitjans de comunicació van difondre notícies alertant que les asseguradores es desentenien de tractar els casos vinculats al coronavirus, que eren derivats al sistema públic.

UNESPA ha comunicat que es mantenen “les principals línies d’assegurament afectades per aquesta malaltia” i s’estan prestant els serveis amb plena normalitat adequant les seves actuacions a la declaració, dimecres passat, de la situació de pandèmia per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El diari econòmic ‘Cinco Días’ publicava dijous passat declaracions d’un portaveu d’ASP, la patronal de la sanitat privada, en la qual es feien referència a una reunió entre membres d’aquesta entitat i la presidenta de la patronal asseguradora, Pilar González de Fruits. Segons ASP, la màxima responsable de UNESPA va assegurar que “les asseguradores sanitàries continuaran donant cobertura a les persones amb coronavirus fins i tot si la crisi es declara epidèmia nacional”.

Cal recordar, que el Reial decret 463/2020 autoritza el Ministeri de Sanitat a prendre el control dels centres hospitalaris privats si ho considera necessari per a atendre la situació d’alarma sanitàri.

El sector assegurador espanyol ha manifestat que se suma als esforços de diversos col·lectius i institucions per a enviar un missatge de tranquil·litat i reiterar “el seu ferm compromís i inequívoca col·laboració amb les mesures per a controlar la propagació del coronavirus a Espanya establertes per les autoritats sanitàries”.

La patronal confirma que l’assistència sanitària està garantida per a tots els clients assegurats d’acord amb les condicions de les seves respectives pòlisses.

Mentre els especialistes coincideixen a assenyalar que tots els viatgers, i les persones que tinguin previst realitzar desplaçaments internacionals, consultin tots els detalls de les seves assegurances de viatge, les asseguradores de salut informen que estan facilitat l’accés a l’atenció mèdica als qui mostren símptomes d’una possible infecció en els centres adscrits als seus quadres assistencials.

Per part seva, les asseguradores de Vida -que gestionen a Espanya 241.000 milions d’euros- es troben, igualment, satisfent de manera puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de morts per coronavirus assegurats i lliurant les sumes assegurades als beneficiaris designats d’acord amb les condicions establertes en cada contracte i cada pòlissa subscrita.

Finalment, la nota informativa distribuïda per la patronal espanyola del sector insisteix que la indústria asseguradora també desitja traslladar a l’opinió pública que els serveis relacionats amb la resta d’assegurances (automòbil, llar, decessos, etc.) es continuen prestant “amb absoluta normalitat”.

Font: Col·legi de Mediadors de Catalunya

Share This