La corredoria d’Assegurances Feliu inicia la seva activitat al voltant de l’any 1973, de la mà del Sr. Fèlix Feliu Quintana, com agent afecte a una sola companyia.

L’any 1978 Fèlix Feliu comença a exercir com a corredor d’assegurances titulat, incorporant diverses companyies cosa que li permet oferir als seus clients tota una àmplia varietat de productes.

L’any 1987 s’incorpora Jaume Feliu Canaleta com a agent, qui després d’un període de formació, obté la categoria de corredor d’assegurances titulat l’any 1998. És en aquesta data que es crea la Societat Limitada de la qual Jaume Feliu n’esdevé director gerent. D’aquesta manera queda consolidada la CORREDORIA D’ASSEGURANCES DE FELIX FELIU QUINTANA, SL .

Actualment les nostres oficines estan situades al c/del Parc, 46 baix de Mataró, on disposem d’una àmplia instal·lació que ens permet atendre amb rapidesa i eficàcia tots els assumptes relacionats amb el món de les assegurances:

  • Assessorament i confecció d’estudis buscant la modalitat que millor respongui a les necessitats i preferències del client.
  • Impressió ràpida de pòlisses.
  • Tramitació i reclamació de sinistres.
  • Des del començament hem tingut una especial dedicació per les assegurances de SALUT (Pòlisses mèdiques, mútues sanitàries), assessorant sobre les especialitats i els centres disponibles als nostres clients que ens han atorgat la seva confiança i reconeixement des de fa molts anys.

Per tal de garantir un servei professional de qualitat i confiança, li informem que complim amb tots el requisits exigits per la llei:

  1. Som inscrits al registre de DGPFA del Departament d’Economia i Finances amb el número J140GC.
  2. De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març (BOE 24 de març de 2004) disposem d’un departament d’atenció al client, la adreça és: Passeig de Sant Joan, 33 – 08010 Barcelona elcol-legi@elcol-legi.org
  3. Tenim contractada pòlissa de responsabilitat civil i caució de conformitat amb l’article 27 de la Llei 26/2006
Share This